Nhà liền kề Tiểu khu Nadyne Gardens Park City Hanoi các căn được xây dựng trên diện tích đất 120m2 gồm các loại diện tích xây dựng: 278.64m2, 281.14m2, 278.34m2, 278.28m2, 272.53m2, thiết kế 3 tầng (4 phòng ngủ) sang trọng và hiện đại.

Không gian xanh tiểu khu 1 Park City Hanoi

Nhà liền kề Tiểu khu Nadyne Gardens Park City Hanoi

Sơ đồ thiết kế căn hộ

Nhà liền kề loại TH1 được thiết kế 3 tầng với diện tích xây dựng 278.64m2 gồm 4 phòng ngủ và 1 phòng giúp việc thiết kế thông minh phù hợp với nhu cầu sử dụng của các hộ gia đình.

Nha-lien-ke-tieu-khu-1-park-city-hanoi-TH1-1

Nhà liền kề Tiểu khu Nadyne Gardens Park City Hanoi – Sơ đồ mặt bằng tầng 1 loại TH1

Nha-lien-ke-tieu-khu-1-park-city-hanoi-TH1-2

Nhà liền kề Tiểu khu Nadyne Gardens Park City Hanoi – Sơ đồ mặt bằng tầng 2 loại TH1

Nha-lien-ke-tieu-khu-1-park-city-hanoi-TH1-3

Nhà liền kề Tiểu khu Nadyne Gardens Park City Hanoi sơ đồ mặt bằng tầng 3 loại TH1

Nhà liền kề loại TH2 được thiết kế 3 tầng với diện tích xây dựng 281.14m2 gồm 4 phòng ngủ, 1 phòng làm việc và 1 phòng giúp việc thiết kế tiện nghi. Sơ đồ thiết kế căn hộ loại TH2.

Nha-lien-ke-tieu-khu-1-park-city-hanoi-TH2-1

Sơ đồ mặt băng tầng 1 loại TH2 nhà liền kề Tiểu khu Nadyne Gardens Park City Hanoi

Nha-lien-ke-tieu-khu-1-park-city-hanoi-TH2-2

Sơ đồ mặt băng tầng 2 loại TH2 nhà liền kề tiểu khu Nadyne Gardens Park City Hanoi

Nha-lien-ke-tieu-khu-1-park-city-hanoi-TH2-3

Sơ đồ mặt băng tầng 3 loại TH2 nhà liền kề tiểu khu 1 Park City Hanoi

Nhà liền kề loại TH3 được thiết kế 3 tầng với diện tích xây dựng 278.34m2 gồm 4 phòng ngủ và 1 phòng giúp việc thiết kế tiện nghi. Sơ đồ thiết kế căn hộ loại TH3.

Nha-lien-ke-tieu-khu-1-park-city-hanoi-Th3-1

Sơ đồ mặt băng tầng 1 loại TH3 nhà liền kề tiểu khu Nadyne Gardens Park City Hanoi

Nha-lien-ke-tieu-khu-1-park-city-hanoi-Th3-2

Sơ đồ mặt băng tầng 2 loại TH3 nhà liền kề tiểu khu Nadyne Gardens Park City Hanoi

Nha-lien-ke-tieu-khu-1-park-city-hanoi-Th3-3

Sơ đồ mặt băng tầng 3 loại TH3 nhà liền kề tiểu khu Nadyne Gardens Park City Hanoi

Nhà liền kề loại TH4A được thiết kế 3 tầng với diện tích xây dựng 278.28m2 gồm 4 phòng ngủ và 1 phòng giúp việc. Sơ đồ thiết kế căn hộ:

Nha-lien-ke-tieu-khu-1-park-city-hanoi-TH4A-1

Sơ đồ mặt băng tầng 1 loại TH4A nhà liền kề tiểu khu Nadyne Gardens Park City Hanoi

Nha-lien-ke-tieu-khu-1-park-city-hanoi-TH4A-2

Sơ đồ mặt băng tầng 2 loại TH4A nhà liền kề tiểu khu Nadyne Gardens Park City Hanoi

Nha-lien-ke-tieu-khu-1-park-city-hanoi-TH4A-3

Sơ đồ mặt băng tầng 3 loại TH4A nhà liền kề tiểu khu Nadyne Gardens Park City Hanoi

Nhà liền kề loại TH4B được thiết kế 3 tầng với diện tích xây dựng 272.53m2 gồm 4 phòng ngủ và 1 phòng giúp việc. Sơ đồ thiết kế căn hộ:

Nha-lien-ke-tieu-khu-1-park-city-hanoi-TH4B-1

Sơ đồ mặt băng tầng 1 loại TH4B nhà liền kề tiểu khu Nadyne Gardens Park City Hanoi

Nha-lien-ke-tieu-khu-1-park-city-hanoi-TH4B-2

Sơ đồ mặt băng tầng 2 loại TH4B nhà liền kề tiểu khu Nadyne Gardens Park City Hanoi

Nha-lien-ke-tieu-khu-1-park-city-hanoi-TH4B-3

Sơ đồ mặt băng tầng 3 loại TH4B nhà liền kề tiểu khu Nadyne Gardens Park City Hanoi

CAM KẾT PHẢN HỒI TRONG 30 PHÚT
HOTLINE: 0966 85 56 85