Nhà liền kề tiểu khu Hoàng Lan Park City Hanoi được xây dựng trên diện tích đất 120m2 với thiết kế gồm 5 loại: TH1, TH2, TH3 và TH4A – TH4B tương ứng với các loại diện tích xây dựng: 278.64m2, 281.14m2, 278m2, 278.28m2, 272m2,

Sơ đồ thiết kế căn hộ

Nhà liền kề loại TH1 được thiết kế với diện tích xây dựng 278.64m2 gồm 4 phòng ngủ, 1 phòng giúp việc thiết kế đa dạng và linh hoạt phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng hộ gia đình.

Nha-lien-ke-tieu-khu-1-park-city-hanoi-TH1-1

Sơ đồ mặt bằng tầng 1 loại TH1 Tiểu khu Hoàng Lan Park City Hanoi

Nha-lien-ke-tieu-khu-1-park-city-hanoi-TH1-2

Sơ đồ mặt bằng tầng 2 loại TH1 Tiểu khu Hoàng Lan Park City Hanoi

Nha-lien-ke-tieu-khu-1-park-city-hanoi-TH1-3

Sơ đồ mặt bằng tầng 3 loại TH1 Tiểu khu Hoàng Lan Park City Hanoi

Nhà liền kề loại TH2 được thiết kế trên diện tích 120m2 với diện tích xây dựng 271.14m2 gồm 4 phòng ngủ, 1 phòng làm việc và 1 phòng giúp việc. Căn hộ tận dụng tối đa không gian  và ánh sáng với một mặt hướng ra khu phố và một mặt hướng vào khu vườn, công viên trung tâm.

nha-lien-ke-tieu-khu-2-Park-City-hanoi-loai-th2-1

Sơ đồ mặt bằng tầng 1 loại TH2 Tiểu Khu Hoàng Lan Park City Hanoi

nha-lien-ke-tieu-khu-2-Park-City-hanoi-loai-th2-2

Sơ đồ mặt bằng tầng 2 loại TH2 Tiểu Khu Hoàng Lan Park City Hanoi

nha-lien-ke-tieu-khu-2-Park-City-hanoi-loai-th2-3

Sơ đồ mặt bằng tầng 3 loại TH2 Tiểu Khu Hoàng Lan Park City Hanoi

Nhà liền kề loại TH3 được xây dựng trên diện tích 120m2 với diện tích xây dựng 278m2 thiết kế 4 phòng ngủ, 1 phòng giúp việc.

nha-lien-ke-tieu-khu-2-Park-City-hanoi-loai-th3-1

Sơ đồ mặt bằng tầng 1 loại TH3 Tiểu khu Hoàng Lan Park City Hanoi

nha-lien-ke-tieu-khu-2-Park-City-hanoi-loai-th3-2

Sơ đồ mặt bằng tầng 2 loại TH3 Tiểu khu Hoàng Lan Park City Hanoi

nha-lien-ke-tieu-khu-2-Park-City-hanoi-loai-th3-3

Sơ đồ mặt bằng tầng 3 loại TH3 Tiểu khu Hoàng Lan Park City Hanoi

Nhà liền kề tiểu khu Hoàng Lan Park City Hanoi loại TH4A có diện tích xây dựng 278.28m2 gồm 4 phòng ngủ, 1 phòng làm việc và 1 phòng giúp việc, không gian bố trí rộng và thoáng rất phù hợp với các gia đình sống chung nhiều thế hệ.

nha-lien-ke-tieu-khu-2-Park-City-hanoi-loai-th4a-1

Sơ đồ mặt bầng tầng 1 loại TH4A Tiểu Khu Hoàng Lan Park City Hanoi

nha-lien-ke-tieu-khu-2-Park-City-hanoi-loai-th4a-2

Sơ đồ mặt bầng tầng 2 loại TH4A Tiểu Khu Hoàng Lan Park City Hanoi

nha-lien-ke-tieu-khu-2-Park-City-hanoi-loai-th4a-3

Sơ đồ mặt bầng tầng 3 loại TH4A Tiểu Khu Hoàng Lan Park City Hanoi

Nhà liền kề tiểu khu Hoàng Lan Park City Hanoi loại TH4B có diện tích xây dựng 272m2 thiết kế gồm 4 phòng ngủ và 1 phòng giúp việc.

nha-lien-ke-tieu-khu-2-Park-City-hanoi-loai-th4b-1

Sơ đồ mặt bầng tầng 1 loại TH4B Tiểu Khu Hoàng Lan Park City Hanoi

nha-lien-ke-tieu-khu-2-Park-City-hanoi-loai-th4b-2

Sơ đồ mặt bầng tầng 2 loại TH4B Tiểu Khu Hoàng Lan Park City Hanoi

nha-lien-ke-tieu-khu-2-Park-City-hanoi-loai-th4b-3

Sơ đồ mặt bầng tầng 3 loại TH4B Tiểu Khu Hoàng Lan Park City Hanoi

CAM KẾT PHẢN HỒI TRONG 30 PHÚT
HOTLINE: 0966 85 56 85